Tin tức & sự kiện

04/02/2024

BCTC Quý 4/2023 VVN - Doanh nghiệp lỗ 440,59 tỷ đồng.

02/11/2023

BCTC Quý 3/2023 VVN - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 335,29 tỷ đồng

21/09/2023

VVN: Điều lệ tổ chức và hoạt động (thay đổi lần 6)

07/09/2023

VVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

05/09/2023

VVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/08/2023

VVN: Thay đổi nhân sự

28/08/2023

VVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

28/08/2023

Tổng khoản phải thu của các doanh nghiệp xây dựng đi lùi sau 6 tháng đầu năm

Khi thi công, các nhà thầu xây dựng thường đối mặt với rủi ro thâm hụt dòng tiền do các khoản phải thu chuyển thành nợ xấu. Do đó, việc kiểm soát các khoản phải thu đối với doanh nghiệp xây dựng là hết sức quan trọng.

24/08/2023

Bộ Công thương muốn chuyển loạt doanh nghiệp nghìn tỷ đồng về "siêu Ủy ban"

24/08/2023

Đề xuất giao 11 doanh nghiệp nghìn tỷ về Ủy ban Quản lý vốn

23/08/2023

Bộ Công Thương muốn bàn giao VEAM, Habeco...về "siêu" Ủy ban và SCIC

23/08/2023

Đề xuất chuyển 11 DN nghìn tỷ thuộc Bộ Công Thương về 'siêu ủy ban'

07/08/2023

VVN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/08/2023

VVN: CBTT về hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

04/08/2023

BCTC Quý 2/2023 VVN - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 214,78 tỷ đồng

31/07/2023

VVN: BCTC Tổng hợp quý 2 năm 2023

31/07/2023

VVN: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2023

31/07/2023

VVN: Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại BCTC hợp nhất quý 2 năm 2023

25/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VVN của Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong cuối tháng 08/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Tổng Công ty sẽ thông báo sau

24/07/2023

VVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023