Tin tức & sự kiện

01/02/2023

VVN: Báo cáo tài chính Quý 4/ 2022 (Tổng hơp và Hợp nhất)

19/01/2023

VVN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/10/2022

VVN: Báo cáo tài chính Quý 3/ 2022

27/10/2022

VVN: Báo cáo tài chính Quý 3/ 2022 (Tổng hợp)

12/09/2022

VVN: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu VVN của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

09/09/2022

VVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/09/2022

VVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

05/08/2022

VVN: ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

04/08/2022

VVN: Báo cáo tài chính Quý 2/ 2022 (Tổng hợp và Hợp nhất)

26/07/2022

VVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/06/2022

VVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

VVN: Báo cáo tài chính Quý I/ 2022 (Tổng hợp)

12/05/2022

Doanh nghiệp xây dựng làm ăn ra sao trong quý đầu năm 2022?

Nhóm doanh nghiệp xây dựng trên sàn chứng khoán đã tạo ra gần 4 ngàn tỷ đồng lãi ròng, tăng mạnh 73% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu gần như đi ngang, đạt gần 32 ngàn tỷ đồng.

09/05/2022

VVN: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý I/ 2022 (Tổng hợp và Hợp nhất)

06/05/2022

VVN: Báo cáo tài chính Quý I/ 2022 (Hợp nhất)

04/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VVN của Tổng CTCP Xây dựng công nghiệp Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: Tổng Công ty sẽ thông báo sau.

20/04/2022

VVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

VVN: Báo cáo thường niên 2021

18/04/2022

VVN: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 trước và sau kiểm toán

18/04/2022

VVN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022