DNSE Detail Stock VVN
VVN

VINAINCON

UPCOM: Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

30/09/2023

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

30/09/2023

Tổng quan

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng chuyên dụng khác
- Tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán và chứng khoán)
- Hoạt dộng dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của VINAINCON

Giá hiện tại

-8,077

0

0

-

-0.28

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Anh Tấn

Tổng giám đốc

Đỗ Chí Nguyễn

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng chuyên dụng khác
- Tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán và chứng khoán)
- Hoạt dộng dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác...

Lịch sử phát triển:

- TCT Xây dựng Công nghiệp Việt Nam được thành lập theo quyết định số 63/1998/QĐ-BCN ngày 22 tháng 9 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương)
- Ngày 01/06/2011, chính thức chuyển đổi và hoạt động theo mô hình CTCP với tên gọi là Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
- Ngày 17/10/2017, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10.900 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của VVN mới (nhiệm kỳ trung bình 2.0 năm)


Ban giám đốc

9.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của VVN dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 9.3 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 82.75% công ty.