DNSE Detail Stock VVN

UPCOM: Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Xây dựng công trình khác

logo

VVN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

127 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-478.39 tỷ

Doanh thu

2,909 tỷ

5.91%

-8,697.97

0

-0.79

0%

30.81%

-9.57%

1.28%

-253.50%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bộ Công thương

82.75%

Khác

17.25%

Tin tức & Sự kiện