Tin tức & sự kiện

02/11/2022

Quý 3 của khối CTCK: Chưa qua “giông bão”

Quý 3/2022, thị trường chứng khoán (TTCK) tiếp tục chứng kiến những biến động mạnh làm ảnh hưởng không tốt đến kết quả kinh doanh của khối công ty chứng khoán (CTCK). Trong bối cảnh đó, kết quả hoạt động tự doanh, hoạt động môi giới và lợi nhuận của CTCK đều sụt giảm so với cùng kỳ.

24/10/2022

Nhóm chứng khoán "cắm đầu", VND dư bán sàn hơn 19 triệu cp

Nhóm cổ phiếu chứng khoán giảm “cắm đầu” trong ngày 24/10, đáng chú ý, cổ phiếu VND đang “trắng bên mua” với dư bán sàn hơn 19 triệu cp.

21/10/2022

WSS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

20/10/2022

Tự doanh "sụp hầm" cổ phiếu UPCoM, Chứng khoán WSS lỗ hơn 50 tỷ đồng 

CTCP Chứng khoán Phố Wall (HNX: WSS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2022 ảm đạm với mức lỗ sau thuế hơn 50 tỷ đồng do tác động chính từ hoạt động tự doanh, chủ yếu do đầu tư cổ phiếu UPCoM.

18/08/2022

WSS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

WSS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

WSS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

06/05/2022

WSS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

WSS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

WSS: Báo cáo thường niên 2021

19/04/2022

WSS: Báo cáo thường niên năm 2021

12/04/2022

WSS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

WSS: Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

04/04/2022

WSS: Báo cáo tài chính năm 2021

04/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WSS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
          - Nội dung họp: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

25/03/2022

WSS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/03/2022

WSS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

18/03/2022

WSS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/03/2022

WSS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/03/2022

WSS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022