DNSE Detail Stock WSS

HNX: CTCP Chứng khoán Phố Wall

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

WSS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

292 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-1.34 tỷ

Doanh thu

47.36 tỷ

494 tỷ

1.65

-26.67

0%

-0.27%

-0.27%

81.25%

-100.00%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Đình Việt

29.82%

Nguyễn Đình Tú

22.47%

Pham Diễm Hoa

5.81%

Vũ Thị Yến

4.99%

Khác

36.91%

Tin tức & Sự kiện