Tin tức & sự kiện

25/01/2024

BCTC Quý 4/2023 XDH - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 8,9 tỷ đồng, giảm 73,64% so với cùng kỳ.

27/11/2023

Nguyên nhân cư dân mua nhà KĐT Yên Hoà 15 năm chưa được cấp sổ

23/11/2023

Chủ đầu tư tự ý nâng tầng, cư dân mua nhà KĐT Yên Hoà 15 năm không được cấp sổ

24/10/2023

BCTC Quý 3/2023 XDH - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 8,7 tỷ đồng, giảm 52,82% so với cùng kỳ.

20/09/2023

Giao dịch bổ sung - 2,456,915 CP

19/09/2023

XDH: Ngày 29/09/2023, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đăng ký giao dịch bổ sung

13/09/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,456,915 CP

12/09/2023

XDH: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung

31/08/2023

XDH: Thay đổi nhân sự

30/08/2023

XDH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

21/08/2023

Kết quả kinh doanh quý 2: Nhiều doanh nghiệp bất động sản nhà ở đi ngược xu hướng thị trường

Nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản trong quý 2 cũng như 6 tháng đầu năm 2023, dù đã có nhiều chuyển biến tích cực so với cuối năm trước, nhưng số lượng giao dịch vẫn còn ít và tương đối trầm lắng. Dù vậy, kết quả kinh doanh chung của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở trên sàn chứng khoán tăng trưởng nhờ vào các ông lớn đầu ngành.

14/08/2023

XDH: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022

14/08/2023

XDH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

07/08/2023

XDH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

30/07/2023

Chứng khoán có thể điều chỉnh bất ngờ

29/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XDH của CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Dân dụng Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 7, riêng Thứ Bảy từ 8h-11h30) bắt đầu từ ngày 21/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần lẻ (phần thập phân – nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.417 cổ phần, khi đó cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu như sau: 1.417x10/100=141,7 cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A có quyền nhận là 141 cổ phần.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Phụ trách quản trị Công ty, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Dân dụng Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 7, riêng Thứ Bảy từ 8h-11h30) và xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

29/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XDH của CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Dân dụng Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 7, riêng Thứ Bảy từ 8h-11h30) bắt đầu từ ngày 21/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần lẻ (phần thập phân – nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.417 cổ phần, khi đó cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu như sau: 1.417x10/100=141,7 cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần cổ đông A có quyền nhận là 141 cổ phần.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Phụ trách quản trị Công ty, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Dân dụng Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 7, riêng Thứ Bảy từ 8h-11h30) và xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

27/07/2023

XDH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

26/07/2023

XDH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/07/2023

BCTC Quý 2/2023 XDH - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 4,87 tỷ đồng, giảm 71,24% so với cùng kỳ.