Tin tức & sự kiện

16/01/2023

XDH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

06/01/2023

XDH: CBTT bất thường về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

16/11/2022

XDH: Giải trình cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

26/10/2022

XDH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III.2022

25/10/2022

XDH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

27/09/2022

XDH: Nguyễn Thị Minh Tân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 491,400 CP

27/09/2022

XDH: Phương Thị Minh Thu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 491,400 CP

20/09/2022

XDH: Nguyễn Thị Minh Tân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 491,400 CP

20/09/2022

XDH: Phương Thị Minh Thu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 491,400 CP

30/07/2022

XDH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

XDH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

Giao dịch bổ sung - 8,189,992 CP

22/07/2022

XDH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

22/07/2022

XDH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

XDH: Ngày 25/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

18/07/2022

XDH: Phương Kim Thảo - Ủy viên HĐQT - đã mua 110,000 CP

07/07/2022

XDH: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 8,189,992 cổ phiếu

05/07/2022

XDH: Công văn đính chính Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

27/06/2022

XDH: Phương Kim Thảo - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 150,000 CP

13/06/2022

XDH: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành