DNSE Detail Stock XDH

UPCOM: CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

XDH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

473 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

18.49 tỷ

Doanh thu

199 tỷ

0.40%

684.11

0

-0.03

20.52%

3.24%

2.10%

10.00%

4.12%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV

43.1%

Đỗ Tiến Lợi

25%

Nguyễn Đình Long

18.1%

Phương Kim Thảo

14.46%

Khác

-0.66%

Tin tức & Sự kiện