Tin tức & sự kiện

13/02/2024

Hành trình tìm giá trị mới

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 XMC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 46,3 tỷ đồng, giảm 27,33% so với cùng kỳ.

25/01/2024

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 5 doanh nghiệp

24/01/2024

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền 700 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền 700 đồng/CP

24/01/2024

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:6

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:6

03/01/2024

Cổ phiếu địa ốc: Thận trọng sau nhịp hồi

06/11/2023

BCTC Quý 3/2023 XMC - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,41 tỷ đồng

06/11/2023

Doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm sắp làm dự án hơn 5.500 tỷ đồng

31/08/2023

XMC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

30/08/2023

XMC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

17/08/2023

XMC: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Cao Thắng

02/08/2023

XMC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

01/08/2023

BCTC Quý 2/2023 XMC - Tăng trưởng bứt phá, lợi nhuận nửa đầu năm đạt 11,28 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ.

01/08/2023

XMC: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

31/07/2023

XMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/07/2023

XMC: Thay đổi nhân sự

04/07/2023

XMC: Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

04/07/2023

XMC: Thay đổi nhân sự của Công ty con

04/07/2023

XMC: Thay đổi nhân sự của Công ty con

03/07/2023

Nắm 2,6 triệu cổ phiếu Hoà Phát với giá 30.400 đồng/cp, một công ty đá xây dựng "hớn hở" chờ hoàn nhập dự phòng trong lúc đón "sóng Long Thành"