13 doanh nghiệp sắp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền trong tuần tới

CTCP Mía Đường Cao Bằng (Cabasu - Mã: CBS) thông báo ngày 15/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức niên độ 2022 - 2023 bằng tiền với tỷ lệ 25%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng.

Với gần 5,3 triệu cp đang lưu hành, ước tính Cabasu cần chi hơn 13 tỷ đồng trả cổ tức đợt này. Ngày thanh toán tiền cổ tức vào 28/11.

Trong cơ cấu cổ đông của CBS tính đến cuối tháng 9/2023, nhóm cổ đông gia đình ông Nông Văn Sơn, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nắm giữ hơn 48% vốn, riêng ông Sơn là 46%. Tiếp theo là nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch HĐQT Nông Văn Thuyết nắm gần 6%, trong đó ông Thuyết chiếm 5,22%. Như vậy, hai nhóm cổ đông này có thể nhận về lần lượt hơn 6 tỷ đồng và gần 800 triệu đồng cổ tức từ CBS. 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (Mã: GVR) vừa thông báo về việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 3,5% (1 cổ phiếu nhận được 350 đồng), hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2023 đặt ra.

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức là 17/11, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/11. 

Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR cần chi 1.400 tỷ đồng để trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 8/12. Trong đó, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp có thể nhận về 1.355 tỷ đồng cổ tức khi sở hữu 96,77% vốn.

 Nguồn: Tổng hợp từ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk - Mã: MCM) thông qua việc tạm ứng cổ tức 2023 đợt 1 bằng tiền, tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp). Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11.

Với 110 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Mộc Châu Milk sẽ chi 110 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến vào 25/12. 

Tính đến 30/9, Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (Vilico - Mã: VLC) nắm giữ 59,3% vốn Mộc Châu Milk , và qua đó dự kiến sẽ nhận về 65 tỷ đồng tiền cổ tức.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM) sở hữu 68% vốn Vilico và 8,85% Mộc Châu Milk. Do vậy, tổng số tiền Vinamilk nhận được là gần 55 tỷ đồng trong lần trả cổ tức này. 

Hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết 110 triệu cổ phiếu MCM. Việc chuyển từ UPCoM sang niêm yết trên HOSE đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Mộc Châu Milk thông qua.

Ngày 15/11 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cp) của CTCP Thủy điện Định Bình (Mã: TDB). Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 14/11.

Với hơn 8,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty cần chi hơn 12,3 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian dự kiến chi trả ngày 11/12. Với việc nắm giữ lần lượt 24,06% và 14,07% vốn điều lệ, Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ sẽ nhận về lần lượt 3 tỷ và 1,7 tỷ.

Nguồn: Công bố thông tin của doanh nghiệp.

Xem thêm tại vietnambiz.vn