2 quỹ ETF sẽ mua mới HAG, VND, NVL và loại hàng triệu cổ HPG, VIC, VHM, SSI ra khỏi danh mục

Chứng khoán Yuanta công bố báo cáo dự phòng tái cơ cấu ETF quý I/2024 của quỹ Van Eck Market Vector Vietnam Local Index ETF và quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam ETF.

Trong đợt cơ cấu lần này, quỹ Van Eck Market Vector Vietnam Local Index ETF dự kiến sẽ bán 1.135.877 cổ phiếu VIC, 1.330.120 cổ phiếu VHM, 2.139.942 cổ phiếu SSI, 675.658 cổ phiếu HPG, 429.197 cổ phiếu VNM, 243.691 cổ phiếu VCB.

Ở chiều mua, quỹ này mua nhiều nhất các cổ phiếu VND (868.714 cổ phiếu), MSN (283.132 cổ phiếu), NVL (794.650 cổ phiếu),...

Quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam ETF ở chiều mua dự kiến chỉ mua vào 13.603.053 cổ phiếu HAG, còn lại là bán ròng. Bán mạnh nhất vào các cổ phiếu HPG (828.015 cổ phiếu), VHM (370.922 cổ phiếu), VIC (346.794 cổ phiếu), VNM (212.239 cổ phiếu),...

2 quỹ ETF sẽ mua mới HAG, VND, NVL và loại hàng triệu cổ HPG, VIC, VHM, SSI ra khỏi danh mục
2 quỹ ETF sẽ mua mới HAG, VND, NVL và loại hàng triệu cổ HPG, VIC, VHM, SSI ra khỏi danh mục
Tổng hợp khối lượng mua/bán của 2 quỹ ETF. (Nguồn: Yuanta)

Tổng hợp chung, 2 quỹ ETF dự kiến sẽ mua mới 14.045.348 triệu cổ phiếu HAG, 532.623 cổ phiếu NVL, 619.355 cổ phiếu VND,... và bán 2.477.222 cổ phiếu SSI, 1.701.042 cổ phiếu VHM, 1.482.671 cổ phiếu VIC, 1.503.673 cổ phiếu HPG,...

Ngày hoàn thành tái cơ cấu danh mục vào 15/3.

>> Một doanh nghiệp sắp chia cổ tức tỷ lệ 144% bằng tiền

Xem thêm tại nguoiquansat.vn