DNSE Detail Stock VIC

HOSE: Tập đoàn VINGROUP - CTCP

Tập đoàn công nghiệp

logo

VIC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

165,182 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

9,025 tỷ

Doanh thu

144,203 tỷ

47.33%

2,360.34

0

1.10

0%

1.91%

0.43%

11.87%

143.59%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam

32.96%

Phạm Nhật Vượng

18.08%

CTCP Quản lý và Đầu tư bất động sản VMI

6.37%

Phạm Thu Hương

4.46%

Khác

38.13%

Tin tức & Sự kiện