3 doanh nghiệp chốt lịch trả cổ tức tỷ lệ từ 40% bằng tiền tuần 23-27/10

CTCP Mía Đường Sơn La (HOSE: SLS) thông báo ngày 24/10 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức niên độ 2022 - 2023 với tỷ lệ 150% (15.000 đồng/cp). Đây cũng là tỷ lệ cổ tức cao nhất của công ty kể từ khi niêm yết trên sàn.

Thời gian thực hiện là 14/11. Với hơn 9,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính số tiền Mía đường Sơn La cần chi trả cho đợt cổ tức này vào khoảng 147 tỷ đồng.

CTCP Thông Quảng Ninh (UPCoM: TQN) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 46,2% là ngày 24/10.

Ngày thanh toán dự kiến vào ngày 9/11. Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 4.620 đồng/cp. Với 3,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thông Quảng Ninh cần chi hơn 16,6 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

CTCP Thương mại Bia Hà Nội (HNX: HAT) vừa thông báo về việc chốt danh sách trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức lên đến 40%, tương đương 4.000 đồng/cp.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức vào ngày 26/10. Ngày thanh toán dự kiến là 29/11.

Mức cổ tức này được chi trả trong bối cảnh HAT kinh doanh tích cực. Cụ thể, năm 2022, HAT ghi nhận doanh thu thuần hơn 1 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ; lãi sau thuế gấp hơn 17 lần lên 18,4 tỷ đồng.

Cổ đông một doanh nghiệp thép sắp nhận hơn 200 tỷ đồng cổ tức

Xem thêm tại nguoiquansat.vn