72 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 3/2023, bao gồm APS, ART, KLF, PTI, TVC,...

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách 72 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 3/2023, số lượng giảm 5 cổ phiếu so với danh sách công bố đầu quý 2.

Phần lớn danh sách là các cổ phiếu nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như: CJC, CVN, FID, KDM, KKC, MAC, MAS, MST, NDX, OCH, PCG, PEN, PGT, SD6, SDA, STP, SSM, VC9, VCM,… Đồng thời, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch hoặc có khả năng/đã bị hủy bỏ niêm yết như ART, DNM, DZM, KLF, MIM, MHL, SDT, TKC, TVC, VE2,…

Bên cạnh đó, danh sách không được cấp margin bao gồm các mã chứng khoán của doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm như APS, CMC, CTC, DPC, HTP, DTC, KSQ, KTT, L40, L43, L61, NRC, PTI, PVB,…

Một số nguyên nhân khác dẫn tới việc cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ margin trên HNX còn do Tổ chức chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; LNST 6 tháng tại BCTC bán niên soát xét 2022 là số âm; Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật.

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 72 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này.

72 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 3/2023, bao gồm APS, ART, KLF, PTI, TVC,... - Ảnh 1.

Xem thêm tại cafef.vn