Nguyên nhân khiến cổ phiếu ITD không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng (niên độ tài chính 2023 – 2024) là số âm.

Được biết, báo cáo tài chính xoát sét của ITD ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm của công ty đạt 170 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, ITD lỗ sau thuế 550 triệu đồng, trong đó lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ gần 10 tỷ đồng.

Theo ITD, do ảnh hưởng từ dự án lớn mà đơn vị thành viên là Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu sụt giảm doanh thu, ngoài ra việc phân bổ giá trị lợi thế thương mại phát sinh từ mua và đạt quyền kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn và phát triển phần mềm Larion từ tháng 1/2023 khiến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, là những nguyên nhân khiến ITD lỗ trong nửa đầu năm nay.

87 cổ phiếu trên HOSE không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
Ảnh minh họa

Tính đến 27/11/2023, danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ gồm 87 mã chứng khoán, chủ yếu là những cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như HAG, ITA, ABS, AGM, APC, ASP, BCE, CIG, CKG, DAG, FDC, GMC, HVN, LDG, NVT, OGC, POM, SJF, TDH, TGG, TTF, TVB…

Một số cổ phiếu thuộc diện hạn chế giao dịch hoặc đình chỉ giao dịch như IBC, HBC, HPX,…

Mặt khác, việc lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính là số âm khiến những cổ phiếu như DTL, DXS, DRH, FRT, GIL, HSG, QCG, SMC, TDC, TYA không được giao dịch ký quỹ.

Ba chứng chỉ quỹ mới niêm yết như FUEBFVND, FUEMAVND, FUEFCV50 không được cấp margin do có thời gian niêm yết dưới 6 tháng./.