ACB: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

ACB: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm