BCTC 2023 BBH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 39,87% trong khi giá vốn giảm chậm hơn 41,18.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 20 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 35,68% và chi phí quản lý giảm 6,09%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây