ACC: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết các hợp đồng với CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP

ACC: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết các hợp đồng với CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký kết các hợp đồng với CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm