ADG: Nhắc nhở chậm CBTT về giao dịch bên liên quan

ADG: Nhắc nhở chậm CBTT về giao dịch bên liên quan

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở chậm CBTT về giao dịch bên liên quan đối với Công ty Cổ phần Clever Group (mã CK: ADG) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm