Báo cáo giao dịch không chính xác, cổ đông lớn NDF bị xử phạt

Ngày 25/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Lân.

Báo cáo giao dịch không chính xác, cổ đông lớn NDF bị xử phạt

Ngày 25/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Lân.

Bà Nguyễn Thị Lân đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo giao dịch không chính xác. Bà Nguyễn Thị Lân - cổ đông lớn của CTCP Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định (UPCoM: NDF) đã bán 19,100 cổ phiếu NDF vào ngày 17/07/2017 dẫn đến khối lượng nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch là 389,600 cổ phiếu.

Ngày 24/07/2017 và ngày 01/08/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo sở hữu của bà Lân, theo đó bà Lân báo cáo đã bán 140,000 cổ phiếu NDF vào ngày 18/07/2016 dẫn đến khối lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 268,700 cổ phiếu.

Bà Lân bị phạt 10 triệu đồng theo quy định.

Duy Na

FILI