Bảo hiểm PJICO dự chi 111 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO - Mã: PGI) vừa có quyết định tạm ứng cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cp. Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận kinh doanh năm 2023. Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 26/2 và thời gian bắt đầu chi trả cổ tức là ngày 15/3/2024. 

Với 110,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến PJICO sẽ phải bỏ ra 110,8 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông. Đầu năm ngoái, PJICO đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tương ứng 1.200 đồng/cp.

Chốt phiên ngày 6/2, cổ phiếu PGI đi ngang ở mức 22.500 đồng/cp, giảm 5% so với đầu năm. Tương tự như nhiều cổ phiếu bảo hiểm, khối lượng giao dịch của PGI thường ở mức thấp. 

Diễn biến giá cổ phiếu PGI từ đầu năm 2023 đến ngày 6/2. (Ảnh: TradingView).

Vào năm 2023, PJICO ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 229,1 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo thuyết minh, lợi nhuận của PJICO tăng trưởng so với năm 2023 chủ yếu nhờ vào hoạt động tài chính và hoa hồng nhượng tái bảo hiểm.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của công ty đạt 7.449 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm ngoái.  Trong đó, công ty tập trung vào đầu tư tài chính ngắn hạn và dang có 3.595 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, tăng so với đầu năm. Các khoản đầu tư dài hạn của PJICO chủ yếu dưới dạng cổ phiếu (97 tỷ đồng) và trái phiếu (380 tỷ đồng). Lãi suất của những khoản đầu tư này không được PJICO thuyết minh trong báo cáo tài chính.

Xem thêm tại vietnambiz.vn