Bảo hiểm Quân đội (MIC) tiết lộ danh mục đầu tư 'quốc dân', đặt mục tiêu lãi 440 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC – Mã CK: MIG) diễn ra sáng 10/4 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Kết quả kinh doanh, năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 352 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước, đạt 101% kế hoạch.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 25%, doanh thu bảo hiểm tăng 33%, tỷ lệ chi phí kết hợp 96%. Như vậy, với mức lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 đạt hơn 352 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận của MIC năm 2024 ước đạt 440 tỷ đồng.

Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu là 10% bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2023. Theo đó, MIC sẽ chi khoảng hơn 172 tỷ đồng để chia cổ tức.

Bảo hiểm Quân đội (MIC): Tiết lộ danh mục đầu tư 'quốc dân', đặt mục tiêu lãi 440 tỷ đồng
Ông Uông Đông Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị MIC phát biểu tại đại hội

Để đạt được mục tiêu đề ra cho năm nay, công ty cho sẽ tập trung khai thác các sản phẩm có hiệu quả, tăng thị trương doanh thu nghiệp vụ hàng hải và tài sản, tối ưu hoá các kênh bán hàng và đẩy mạnh bán hàng số,...

Về kết quả kinh doanh quý I/2024, doanh thu bảo hiểm gốc của MIC đạt 1.302 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 96,3 tỷ đồng, tăng 12,1%.

Với những kết quả đạt được, MIC đã vươn lên vào top 4 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ. Ngoài ra, kênh hợp tác bảo hiểm – ngân hàng vẫn giữ mức tăng trưởng cao trên 24%, doanh thu trên kênh số tăng gấp 3 lần.

Là một thành viên trong hệ sinh thái MB được đánh giá là động lực tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp bảo hiểm này. Tổng giám đốc MIC cũng thông tin, MB hiện đang là cổ đông lớn của MIC nên đã có sự hỗ trợ lớn về con người, công nghệ thông tin để giúp MIC thực thi về phát triển hệ thống phần mềm lõi (core) bảo hiểm cũng như xây dựng tệp khách hàng tham gia bảo hiểm, kết nối thanh toán bảo hiểm...

Tại Đại hội, MIC cũng thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024. Cụ thể, MIC dự kiến sẽ thực hiện tiếp phương án tăng vốn đã được trình tại ĐHĐCĐ 2023 nhằm tăng vốn điều lệ từ gần 1.727 tỷ đồng lên hơn 2.014 tỷ đồng với các hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Từ năm 2023 đến nay, cổ phiếu MIG của MIC vẫn được đánh giá cao đặc biệt là đối với cổ đông ngoại, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp này tăng từ 10% lên 17%. Cổ đông lớn PYN Elite đã tăng tỷ lệ sở hữu từ 5,29% lên 9,3%. Trên thị trường, MIC đang là một doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh cả về doanh thu và lợi nhuận, vì vậy cổ phiếu MIG được đánh giá chung còn rất nhiều tiềm năng để bứt phá và đang được giao dịch ở mức bình quân 18.000 đồng/cổ phiếu (ngày 10/4).

Chia sẻ thêm về cơ cấu đầu tư của MIC trong thời gian tới, ông Uông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT MIC nêu rõ, lãi suất ngân hàng giảm thì lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu đã được MIC tiến hành và mang lại hiệu quả tốt. Trong đó, với đầu tư cổ phiếu thì “khẩu vị” của MIC là đầu tư vào những cổ phiếu trong rổ VN30, những cổ phiếu như TCB, ACB, HPG… MIC đã thành lập một ủy ban về đầu tư nên mang lại hiệu quả sinh lời, cũng như đầu tư uỷ thác bên MB Capital – công ty thành viên của Tập đoàn MB, nên có những mã cổ phiếu sinh lời lên tới 18-22%.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn