BCTC 1/2023 BTW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 19,62 tỷ đồng tăng 135,26% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cấp nước Bến Thành (BTW) vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023 với kết quả kinh doanh khả quan.
  • Trong đó, doanh thu đạt 130,61 tỷ đồng, tăng 33,05% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng đáng kể lên 21,11% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng lần lượt tăng 13,51% và 29,09% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 19,62 tỷ đồng, tăng đến 135,26% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của BTW đóng cửa tại ngày 29-12-2022 là 27.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây