Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 13-17/5, tỷ lệ cao nhất 61%

Ngày 21/5/2024, CTCP Dược phẩm OPC (HoSE: OPC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/5/2024.

Ngày 28/5/2024, CTCP Dược Đồng Nai (UPCoM: DPP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/5/2024.

Ngày 27/5/2024, CTCP In Hàng không (UPCoM: IHK) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.250 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/5/2024.

Ngày 4/6/2024, CTCP Bến bãi vận tải Sài Gòn (UPCoM: TPS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/5/2024.

Ngày 24/5/2024, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế (UPCoM: HEP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.039 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2024.

Ngày 22/5/2024, CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (HNX: CLM) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 3.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2024.

Ngày 5/6/2024, CTCP Đồ hộp Hạ Long (HNX: CAN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2024.

Ngày 22/5/2024, CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (HoSE: NTL) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2024.

Ngày 28/5/2024, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (HoSE: PLX) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2024.

Ngày 29/5/2024, CTCP Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2024.

Ngày 30/5/2024, CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI (UPCoM: TB8) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2024.

Ngày 30/5/2024, CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (HNX: THS) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2024.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 13-17/5, tỷ lệ cao nhất 61%
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 13-17/5, tỷ lệ cao nhất 61%

Ngày 11/6/2024, CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin (HNX: TC6) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/5/2024.

Ngày 24/5/2024, CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (HoSE: SIP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/5/2024.

Ngày 30/5/2024, CTCP Phân lân Ninh Bình (HNX: NFC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.600 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/5/2024.

Ngày 28/5/2024, CTCP Ánh Dương Việt Nam (HoSE: VNS) trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/5/2024.

Ngày 30/5/2024, CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin (HNX: TDN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.100 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/5/2024.

Ngày 31/5/2024, CTCP Cấp nước Nam Định (UPCoM: NDW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5/2024.

Ngày 20/6/2024, CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt (HoSE: ABR) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5/2024.

Ngày 30/5/2024, CTCP Thủy điện Sê San 4A (HoSE: S4A) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5/2024.

Ngày 3/6/2024, CTCP Giám định - Vinacomin (UPCoM: VQC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5/2024.

Ngày 31/5/2024, CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (UPCoM: PEQ) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5/2024.

Ngày 28/5/2024, CTCP Môi trường Đô thị Hà Đông (UPCoM: MTH) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5/2024.

Ngày 29/5/2024, CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng (HNX: BED) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.200 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5/2024.

Ngày 31/5/2024, CTCP Bao bì và In nông nghiệp (HNX: INN) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5/2024.

Ngày 28/5/2024, CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (UPCoM: TTD) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 1.300 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5/2024.

Ngày 31/5/2024, CTCP Nam Việt (HoSE: NAV) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/5/2024.

Ngày 30/5/2024, CTCP May Bình Minh (UPCoM: BMG) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5/2024.

Ngày 4/6/2024, CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (UPCoM: DVW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5/2024.

Ngày 5/6/2024, CTCP Dây cáp điện Việt Nam (HoSE: CAV) trả cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, 4.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5/2024.

Ngày 20/6/2024, CTCP Cấp nước Bến Thành (HNX: BTW) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.350 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5/2024.

Ngày 10/6/2024, CTCP Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 6.100 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/5/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 20/5/2024.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn