BCTC 1/2023 D11 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 4,04 tỷ đồng tăng 585,06% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Địa ốc 11 vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023, trong đó doanh thu đạt 9,35 tỷ đồng, tăng 0,44% so với cùng kỳ.
  • Giá vốn giảm 70,52% so với cùng kỳ, giúp lợi nhuận sau thuế đạt 4,04 tỷ đồng, tăng đến 585,06% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 29-12-2022 là 11.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây