BCTC 1/2023 JOS ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 1,99 tỷ đồng quý I.

  • Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải đã công bố báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh quý 1/2023.
  • Trong đó, doanh thu của doanh nghiệp đạt 30,41 tỷ đồng, giảm 10,17% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn giảm 7,12% và chi phí quản lý giảm 10,97% so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng cũng giảm đáng kể, đạt 65,56% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt âm 1,99 tỷ đồng, tăng 51,49% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của doanh nghiệp đóng cửa tại ngày 30-12-2022 là 1.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây