BCTC 1/2023 KSD ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,74 tỷ đồng quý I.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư DNA vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023, cùng với Kết quả kinh doanh Q1/2023 của Công ty cổ phần KSD.
  • Theo đó, doanh thu Q1/2023 của Công ty Đầu tư DNA đạt 11,42 tỷ đồng, giảm 53,95% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn giảm 48,03% và chi phí quản lý giảm 32,09% so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng cũng giảm 53,4% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế Q1/2023 của Công ty Đầu tư DNA đạt âm 0,74 tỷ đồng, giảm 146,95% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của Công ty Đầu tư DNA đóng cửa tại ngày 30-12-2022 là 5.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây