BCTC 1/2023 NAW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,59 tỷ đồng tăng 127,49% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cấp nước Nghệ An vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023.
  • Trong đó, doanh thu đạt 73,09 tỷ đồng, tăng 17,52% và lợi nhuận sau thuế đạt 0,59 tỷ đồng, tăng 127,49% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng 13,34% và chi phí quản lý tăng đáng kể lên đến 40,3% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí bán hàng giảm 4,75% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây