BCTC 1/2023 PRC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,12 tỷ đồng tăng 198,94% so với cùng kỳ.

  • Doanh nghiệp PRC vừa công bố báo cáo KQKD Q1/2023, trong đó doanh thu đạt 24,66 tỷ đồng, tăng 0,62% và giá vốn tăng 0,37% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý tăng 19,57% trong khi chi phí bán hàng giảm 30,49%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,12 tỷ đồng, tăng 198,94% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây