BCTC 1/2023 VAV - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 20,08 tỷ đồng tăng 30,05% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần VIWACO đã công bố báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh quý 1/2023.
  • Trong đó, doanh thu của VAV đạt 163,65 tỷ đồng, tăng 17,16% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn và chi phí quản lý, chi phí bán hàng đều tăng lần lượt 17,29%, 4,84% và 6,44% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 20,08 tỷ đồng, tăng 30,05% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của doanh nghiệp đóng cửa tại ngày 30-12-2022 là 25.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây