BCTC 1/2024 AMV - Lợi nhuận quý I lãi 1,55 tỷ đồng giảm 54,16% so với cùng kỳ.

  • CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 45,94 tỷ đồng, tăng 7%.
  • Giá vốn tăng 23,53%, chi phí tài chính giảm 34,61%, trong đó chi phí lãi vay giảm 1,7%.
  • Chi phí quản lý giảm 19,2%, chi phí bán hàng giảm 90,89%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,55 tỷ đồng, giảm 54,16%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 10-05-2024 là 3.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây