DNSE Detail Stock AMV

HNX: CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

Phân phối máy móc, thiết bị và vật tư y tế

logo

AMV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

459 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

11.97 tỷ

Doanh thu

200 tỷ

25.54%

91.30

0

1.18

-58.10%

0.76%

0.65%

22.67%

9.35%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Đức Khanh

3.81%

Hoàng Văn Ba

3.81%

Phạm Thị Oanh

3.59%

Khác

88.79%

Tin tức & Sự kiện