BCTC 1/2024 BSR - Lợi nhuận quý I lãi 1.143,82 tỷ đồng giảm 29,79% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1 năm 2024, CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn ghi nhận doanh thu đạt 30.689,34 tỷ đồng, giảm 9,91%.
  • Giá vốn giảm 8%, chi phí tài chính giảm mạnh 59,92%, trong đó chi phí lãi vay giảm 49,05%.
  • Chi phí quản lý tăng 25,62% và chi phí bán hàng giảm 54,53%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 1.143,82 tỷ đồng, giảm 29,79%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 13-05-2024 là 18.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây