BCTC 1/2024 CHP - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 31,03 tỷ đồng giảm 71,21% so với cùng kỳ.

  • CTCP Thủy điện Miền Trung vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 139 tỷ đồng, giảm 42,58%.
  • Giá vốn giảm 15,94% và chi phí tài chính giảm 28,95%, trong đó chi phí lãi vay giảm 28,97%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 31,03 tỷ đồng, giảm 71,21%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng ghi nhận vào ngày 19-04-2024 là 29.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây