BCTC 1/2024 ITA - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 19,78 tỷ đồng tăng 33,94% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của công ty trong quý đạt 71,36 tỷ đồng, tăng 16%.
  • Giá vốn tăng 6,08%, chi phí tài chính giảm 59,21%, trong đó chi phí lãi vay tăng 6,24%.
  • Chi phí quản lý tăng 45,26%, chi phí bán hàng giảm 33,9%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 19,78 tỷ đồng, tăng 33,94%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 26-04-2024 là 4.960 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây