DNSE Detail Stock ITA
ITA

Đ.tư & CN Tân Tạo

HOSE: CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

02/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

02/03/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp Tân Tạo , khu dân cư đô thị.
- Cho thuê đất đã được xây dựng xong cơ sở hạ tầng.
- Kinh doanh các dịch vụ trong Khu công nghiệp.
- Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Đ.tư & CN Tân Tạo

Giá hiện tại

215

0

0

-

2.25

-

0

0.70%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Maya Dangelas

Tổng giám đốc

Nguyễn Thanh Phong

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo hoạt động trong lĩnh vực:

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp Tân Tạo , khu dân cư đô thị.
- Cho thuê đất đã được xây dựng xong cơ sở hạ tầng.
- Kinh doanh các dịch vụ trong Khu công nghiệp.
- Dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 04/12/1996: Tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Kinh doanh Cơ sở hạ tầng Khu Công Nghiệp tập trung Tân Tạo được thành lập theo Giấy phép số, 3192/GP-TLDN ngày 04/12/1996 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 15/07/2002: Chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần.

- Năm 2006: Công ty Tân Tạo đã chính thức niêm yết trên sàn giao dịch tại Trung Tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) và là khu công nghiệp đầu tiên trên cả nước được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

- Tháng 12/2006: Công ty có vốn điều lệ là 450 tỷ đồng.

- Ngày 07/09/2007: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

- Tháng 11/2007: Tăng vốn điều lệ lên 1,000 tỷ đồng.

- Tháng 12/2008: Tăng vốn điều lệ lên 1,359.06 tỷ đồng.

- Tháng 12/2009: Tăng vốn điều lệ lên 2,059.47 tỷ đồng.

- Tháng 06/2010: Tăng vốn điều lệ lên 3,419.89 tỷ đồng.

- Tháng 06/2011: Tăng vốn điều lệ lên 3,425.62 tỷ đồng.

- Tháng 05/2012: Tăng vốn điều lệ lên 4,451.55 tỷ đồng.

- Tháng 08/2013: Tăng vốn điều lệ lên 6,190.47 tỷ đồng.

- Tháng 02/2014: Tăng vốn điều lệ lên 7,190.47 tỷ đồng.

- Tháng 03/2015: Tăng vốn điều lệ lên 8,384.24 tỷ đồng.

- Ngày 07/11/2016: Tăng vốn điều lệ lên 9,384.63 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của ITA mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)


Ban giám đốc

2.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của ITA mới (nhiệm kỳ trung bình 2.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 41.57% công ty.