BCTC 1/2024 PAN - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 83,59 tỷ đồng tăng 108,8% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP Tập đoàn Pan.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 3.461,66 tỷ đồng tăng 36,75% so với cùng kỳ. Cùng với giá vốn tăng 35,39% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 12,52% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 15,33% so với cùng kỳ.
Về mặt quản lý, chi phí quản lý tăng 16,33% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 62,47% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 83,59 tỷ đồng tăng 108,8% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 21.300 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây