BCTC 2022 ACE - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 17 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính của công ty tăng 46,32% so với cùng kỳ.
  • Trong đó, chi phí lãi vay tăng 54,11% do công ty đã vay thêm, số dư vay tăng 47,69% so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 46,94% so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý tăng 0,05%.
  • Vốn điều lệ của công ty giữ nguyên ở mức 31 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây