Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/3

Tin doanh nghiệp

CCP - CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng - Quyết định về việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường đối với CTCP Cảng Cửa Cấm của Ủy ban Nhân dân Quận Ngô Quyền. Cụ thể, UBND Quận Ngô Quyền quyết định thu hồi 6,155m7 m2 đất của CCP thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 02, để thực hiện dự án khu vui chơi giải trí, nhờ ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, tp Hải Phòng. CCP được bồi thường hơn 25 tỷ đồng.

VET - CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco - Ngày 22/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bổ sung năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 0,4% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 40 đồng). VET dự kiến chi trả vào 17/4/2024.

SNC - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn - Công bố đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Nguyễn Đức Lộc ngày 29/02/2024 và đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Thái Bá Nam ngày 01/03/2024.

DTI - CTCP Đầu tư Đức Trung – Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của DTI tại CTCP Đầu tư Stars Capital là 4,5 triệu cổ phần (15% vốn). Giá chuyển nhượng dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần.

LPT - CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành – Nhận được đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Mạnh; đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch UB Kiểm toán của ông Nguyễn Việt Khoa và đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UB Kiểm toán của ông Phan Quang Tiệp kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

CMF - CTCP Thực phẩm Cholimex - Ngày 25/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 50% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 5.000 đồng). CMF dự kiến chi trả vào 10/5/2024.

SMN - CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam - Ngày 18/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 11% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.100 đồng). SMN dự kiến chi trả vào 2/5/2024.

ACE - CTCP Bê tông Ly tâm An Giang - Ngày 21/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). ACE dự kiến chi trả vào 30/5/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TIG - CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long - Cổ đông lớn Nguyễn Văn Nghĩa đã bán 2.550.000 cổ phiếu TIG. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 24.312.785 cổ phiếu (tỷ lệ 12,56%). Giao dịch diễn ra trong phiên 26/2/2024.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CC4 - CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 - CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco đăng ký bán 3.100.000 cổ phiếu CC4 nhằm tái cơ cấu lại nguồn vốn của công ty. Thời gian giao dịch dự kiến từ 5/3 đến 29/3/2024. Đầu tư Bất động sản Taseco là tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT Cao Thị Lan Hương, Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT Nguyễn Đức Lai và Trưởng Ban kiểm soát Trần Thị Loan.

S55- Công ty cổ phần Sông Đà 505 - Chủ tịch HĐQT Đặng Tất Thành đăng ký mua 29.000 cổ phiếu S55. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 130.000 cổ phiếu (tỷ lệ 1,3%). Thời gian giao dịch dự kiến từ 5/3 đến 29/3/2024.

HSG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực – Điều hành Trần Ngọc Chu đăng ký bán 1.500.000 cổ phiếu HSG nhằm thu xếp tài chính cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến từ 7/3 đến 5/4/2024.

FPT - Công ty Cổ phần FPT Thành viên Ban Kiểm soát Nguyễn Khải Hoàn đăng ký bán 100.000 cổ phiếu FPT. Thời gian giao dịch dự kiến từ 7/3 đến 1/4/2024.

VSC - Công ty Cổ phần Container Việt Nam – Chánh văn phòng HĐQT, Thư ký Lê Thế Trung đăng ký mua vào 88.096 cổ phiếu VSC theo chương trình của công ty. Thời gian giao dịch dự kiến từ 11/3 đến 18/3/2024.

Xem thêm tại cafef.vn