BCTC 2022 BCP - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 1 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 173,02% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 141,71% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 59,7% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 3,44% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 12% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 60 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây