BCTC 2023 BCP - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 6 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng trưởng 20,22%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 31,35%.
  • Chi phí tài chính tăng 7,98%, trong đó chi phí lãi vay tăng 24,63%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 15,73%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 60 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 23,09%, chi phí quản lý giảm 14,61%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây