BCTC 2022 BHP - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 43,11% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

  • Chi phí tài chính giảm 176,7% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 68,59% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 59,75% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 44,21% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 35,74% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 92 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây