BCTC 2023 BHP - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 5,27% so với cùng kỳ, đạt 3 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 0,09% trong khi giá vốn tăng 1,24%.
  • Chi phí tài chính tăng đáng kể lên đến 459,99%, trong đó chi phí lãi vay tăng 60,34%.
  • Số dư vay của công ty cũng tăng 115,98%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 92 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 5,26% và chi phí quản lý giảm 9,77%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây