BCTC 2022 DCG - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 21 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 3,44% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 1,92% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 46,75% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 11,49% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 4,27% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 68 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây