BCTC 2022 DTH - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 6,76% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

  • Chi phí tài chính giảm 1,91% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,5% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 16,04% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 21,68% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 3,8% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 75 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây