BCTC 2023 DTH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 9,52% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 9,06%.
  • Chi phí tài chính tăng 7,95%, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,62%.
  • Số dư vay tăng 6,86%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 75 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 11,68% và chi phí quản lý giảm 14,44%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây