BCTC 2022 GLC - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 9 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 17,59% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 17,59% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 12,77% tăng so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 105 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây