BCTC 2023 GLC - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 14 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính của công ty giảm 26,47% trong kỳ này, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm theo tỷ lệ tương tự.
  • Công ty đã thanh toán nợ vay, dẫn đến việc số dư vay giảm 20,69%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 105 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây