BCTC 2022 GVT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 144 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 52,23% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 19,72% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 11,72% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng tăng 4,82% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 4,88% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 116 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây