BCTC 2022 HIG - Lợi nhuận bứt phá gấp 10 lần so với cùng kỳ, đạt 31 tỷ đồng.

  • Tình hình kiểm soát hoạt động kinh doanh trong năm của công ty HIG có những biến động như sau: Vòng quay hàng tồn kho giảm từ mức 6.5 năm 2021 xuống còn 4.16 năm 2022.
  • Tuy nhiên, vòng quay các khoản phải thu lại tăng từ mức 2.49 năm 2021 lên 2.85 năm 2022.
  • Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 7.21% so với cùng kỳ và chi phí quản lý tăng đáng kể lên đến 71.31% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 226 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây