BCTC 2022 HTR - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 10,79% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.


  • Chi phí tài chính giảm 94,8% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 94,8% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 100% tăng so với cùng kỳ.  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 15 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây