Hơn 1.5 triệu cp HTR rời sàn UPCoM từ 04/08

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hơn 1.5 triệu cp của CTCP Đường sắt Hà Thái (UPCoM: HTR) sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 04/08/2023.

Hơn 1.5 triệu cp HTR rời sàn UPCoM từ 04/08

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hơn 1.5 triệu cp của CTCP Đường sắt Hà Thái (UPCoM: HTR) sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 04/08/2023.

Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng là 03/08.

Nguyên nhân bị hủy đăng ký giao dịch do HTR đã hủy tư cách công ty đại chúng, thuộc trường hợp hủy đăng ký giao dịch bắt buộc theo quy định.

HTR đã gửi công văn về việc hủy tư cách công ty đại chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trong tháng 6 và đã được cơ quan này chấp thuận.

Về nguyên nhân hủy tư cách công ty đại chúng, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 của HTR nêu rõ vốn điều lệ của Công ty hiện chỉ hơn 15 tỷ đồng, thấp hơn mức 30 tỷ đồng theo quy định. Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng mà không thông qua UBCKNN.

Mặt khác, Ban lãnh đạo HTR đánh giá thực tế trong 5 năm qua, kể từ khi Công ty trở thành công ty đại chúng, các hoạt động của Công ty theo Luật Chứng khoán không mang lại ý nghĩa thiết thực đối với Công ty. Cùng với đó, trong một vài năm tới, Công ty cũng chưa có như cầu tăng vốn điều lệ lên mức 30 tỷ đồng để đủ điều kiện là công ty đại chúng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HTR không có giao dịch từ ngày 04/04/2023 đến nay, dừng tại mức 10,400 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu HTR từ đầu năm 2023 đến nay

Hà Lễ

FILI